Afgewerkte olie

Afgewerkte olie : Welke types olie komen in aanmerking?

Afgewerkte olie op minerale en synthetische basis komt in aanmerking voor inzameling. Frituurolie en andere plantaardige en dierlijke vetten zijn uitgesloten.

Dit zijn de verschillende types :

 • afgewerkte motor-en transmissieolie;
 • afgewerkte smeerolie van machines;
 • hydraulische olie;
 • thermische olie;
 • transformatorolie niet PCB-houdend;
 • industriële olie;
 • afvalolie uit de scheepvaart.

De afgewerkte olie wordt na afscheiding van een eventuele waterfractie afgevoerd voor herraffinage waarbij de olie getransformeerd wordt tot basisolie (grondstof voor de productie van smeerolie).

Acceptatievoorwaarden Controleer of uw olie al dan niet opgehaald kan worden

 • Wat zijn de belangrijke parameters?

  • PCB  < 20 ppm
  • Chloor < 0,2 %

  • Vlampunt > 60 °C

   

 • Wat is de minimale hoeveelheid per ophaling?

  De afgewerkte olie wordt opgezogen door onze tankwagens uit tanks of 200 L-vaten die vlot bereikbaar zijn. De minimum-hoeveelheid per ophaling is 1000 L.

  Voor kleinere hoeveelheden is er een afzonderlijke regeling. Voor meer informatie klik hier.

 • Welke vloeistoffen zijn niet toegestaan?

  Er mogen geen andere vloeistoffen zoals solventen, benzine, verf, zuren, basen of andere chemische producten gemengd worden in de olie. 

 • Wat met transformatorolie?

  Transformatorolie dient altijd afzonderlijk opgeslagen te worden en wordt door ons systematisch voorafgaandelijk bemonsterd en geanalyseerd.. Hierbij is het PCB-gehalte doorslaggevend.

 • Wat zijn PCB’S?

  PCB’s (polychloorbifenylen) zijn gechloreerde scheikundige verbindingen die tot 1985 werden toegevoegd aan transformatorolie. Deze stoffen zijn moeilijk afbreekbaar en een bedreiging voor mens en milieu. Oude transformatoren dienen op een geëigende manier verwijderd te worden en de olie die ze bevatten mag niet gemengd worden met andere afvalolie. Immers de verwerking van PCB-houdende olie brengt hoge kosten met zich mee.

  Voor meer informatie over PCB's, klik hier.

 • Inzameling en verwerking conform de reglementering
 • Snelle afspraak: Binnen 48 uur ter plaatse
 • Specifieke dienstverlening naar garagebedrijven, industrie en werkplaatsen van motorvoertuigen