Oliehoudend afvalwater

Oliehoudend afvalwater : Welke types afvalwater komen in aanmerking?

Mengsels van water en minerale/synthetische olie :

 • olie-water mengsels van het reinigen van tanks en olieafscheiders;
 • emulsies voor machinale bewerking.

Na scheiding van water en olie  wordt de oliefractie gerecycleerd door energetische valorisatie of door herraffinage. De waterfractie wordt in de eigen biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie gezuiverd. 

Acceptatievoorwaarden Controleer of uw afvalwater al dan niet opgehaald kan worden

 • Wat zijn de belangrijke parameters en grenswaarden?

  • PCB < 20 ppm

  • Chloor < 0,2 %

  • Vlampunt > 60 °C

  • pH  >6 en <10 

 • Welke vloeistoffen zijn niet toegestaan?

  Er mogen geen andere vloeistoffen zoals solventen, benzine, verf, zuren, basen of andere chemische producten gemengd worden in het olie/water mengsel.

 • Hoeveelheden en werkwijze

  Het oliehoudend afvalwater wordt opgezogen door onze tankwagens uit tanks of 200 L-vaten die vlot bereikbaar zijn. De minimale hoeveelheid is 1.000 L per ophaling.

 • Inzameling en verwerking conform de reglementering
 • Snelle afspraak: Binnen 48 uur ter plaatse
 • Specifieke dienstverlening naar garagebedrijven, industrie en werkplaatsen van motorvoertuigen